Groep 5 Spelling


We werken met de methode Taal actief.
De  kinderen leren de verschillende spelling categorieën en leren deze ook toe te passen.