Groep 5 Spelling


We werken met de methode Taal actief.
De  kinderen leren de verschillende spelling categorieën en leren deze ook toe te passen.
Elke dag starten we met een dictee.
Ook hebben de kinderen extra werkboekjes waar zij iedere dag in kunnen werken.