Groep 5 Spelling


Als je met spelling bezig bent moet je altijd eerst het woord in stukken hakken!

woorden met open en gesloten lettergreep;
  • Hoor ik een korte klinker aan het eind van de klankroep?
    Dan schrijf ik daarna twee medeklinkers.  ROKKEN
  • Hoor ik een lange klinker aan het eind van de klankgroep?
    Dan schrijf ik één klinker en daarna één medeklinker. ROKEN

BLOON
Om de woorden goed te laten beklijven, blijkt BLOON een goede
methode voor het inoefenen.
B= bekijken, L= lezen, O= omdraaien, O= opschrijven, N= nakijken.
Het mooie is, dat je behalve op school, ook thuis kunt oefenen.
inlognaam: ieder kind weet zijn eigen inlognaam 
wachtwoord: ingroep5

Klik op op het plaatje en je kunt beginnen.
Hieronder kun je de uitlegkaarten openen, om de juiste regel bij de woorden bij te vinden. Ernaast staan extra oefenbladen.

Bloon kan altijd geoefend worden. Als er uit de onderstaande blokken lessen zijn behandeld, staat er een X achter. Kinderen die voor het signaaldictee alles goed hadden, oefenen met extra woorden.

Instapkaarten - doelen per thema
klik op de lessen en je ziet wat je al weet, wat we nu leren en wat je nog gaat leren.

thema 1: x

 les 1
1.1.pdf 
 les 3 
1.3.pdf
 les 5
1.5.pdf 
 les 7 
1.7.pdf 
 les 9 
1.9.pdf
 les 11
1.11.pdf 
 
thema 2: x
 
 les 1 
2.1.pdf
 les 3 
2.3.pdf
 les 5 
2.5.pdf
 les 7 
2.7.pdf
 les 9 
2.9.pdf 
 les 11 
2.11.pdf

thema 3: x
 
 les 1 
3.1.pdf
 les 3 
3.3.pdf
 les 5
3.5.pdf
les 7
3.7.pdf 
 les 9 
3.9.pdf 
 les 11
3.11.pdf
 

thema 4: x
 
 les 1 
4.1.pdf
 les 3
4.3.pdf 
 les 5 
4.5.pdf
 les 7 
4.7.pdf
 les 9
4.9.pdf  
 les 11
4.11.pdf 

thema 5: 
 
 les 1 
5.1.pdf
 les 3
5.3.pdf 
 les 5
5.5.pdf 
 les 7
5.7.pdf 
 les 9  
5.9.pdf
 les 11 
5.11.pdf

thema 6:
 
 les 1 
6.1.pdf
 les 3 
6.3.pdf
 les 5 
6.5.pdf
 les 7 
6.7.pdf
 les 9
6.9.pdf
les 11 
6.11.pdf

thema 7:
 
 les 1
7.1.pdf
les 3 
7.3.pdf
 les 5
7.5.pdf
les 7
7.7.pdf 
 les 9  
7.9.pdf 
les 11
7.11.pdf

thema 8:
 
 les 1
8.1.pdf
les 3 
8.3.pdf
 les 5
8.5.pdf
les 7 
8.7.pdf
 les 9
8.9.pdf
les 11
8.11.pdf