Schooltijden, vakanties, studiedagen en verzuim.

Schooltijden
Groep 1, 2, 3 en 4: 
Maandag, dinsdag en donderdag 08.30 - 14.45 uur
Woensdag 08.30 -12.15 uur
Vrijdag 08.30-12.00 uur

Groep 5, 6, 7 en 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-14.45 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur


Vakantierooster 2022/2023
Herfstvakantie                                : 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie                                  : 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie                         : 27 februari t/m 3 maart 2023
Paasweekend                                  : 7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie                                      : 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsdagen                        : 18 mei + 19 mei 2023
Pinksterweekend                           : 29 mei 2023
Zomervakantie                                : 10 juli t/m 20 augustus 2023

Studiedagen 2022/2023
Op de volgende studiemomenten zijn alle kinderen vrij:
Donderdag 24 november 2022
Woensdag 8 februari 2023
Maandag 6 maart 2023
Dinsdag 30 mei 2023
Woensdag 21 juni 2023

Overige bijzondere dagen 2022-2023
Op de volgende dagen wordt afgeweken van de gewone schooltijden:
Maandag 5 december 2022            :    Groep 1 t/m 4 vanaf 12.00 uur vrij, groep 5 t/m 8 vanaf 14.00 uur vrij.
Donderdag 22 december 2022     :     Middag vrij v.a. 12.00 uur
                                                                          van 17.00 tot 19.00 uur kerstviering en kerstdiner

Vrijdag 23 december 2022              :     Alle groepen om 12.00 uur vrij (vrijdag voor de kerstvakantie).
Vrijdag 24 februari 2023                  :     Alle groepen om 12.00 uur vrij (vrijdag voor de voorjaarsvakantie).
Vrijdag 7 juli 2023                               :     Laatste schooldag alle groepen om 12:00 vrij.


Verzuim (geoorloofd en ongeoorloofd)
De schoolleiding is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden.
Verzoeken om in bijzondere gevallen de kinderen van school te laten verzuimen, dient u
minimaal vier weken van te voren schriftelijk te richten aan de directeur.
Hiervoor zijn speciale formulieren aanwezig. Deze kunt u hieronder downloaden of op school vragen bij de administratie.

 
Dit formulier kunt u gebruiken voor de aanvraag van 'extra verlof' (Leerplichtwet artikel 11 onder g).
Dit verlof is bedoeld voor situaties die buiten de invloedsfeer liggen van ouders, denk aan calamiteiten, situaties die te maken hebben met het overlijden van een familielid, maar ook voor leuke aangelegenheden zoals een bruiloft.
 
Dit formulier kunt u gebruiken voor de aanvraag van  'vakantieverlof'(Leerplichtwet artikel 11 onder f).
Dit verlof is bedoeld voor gezinnen die vanwege hun seizoensgebonden werk niet in één van de schoolvakanties 2 weken een gezinsvakantie kunnen houden. Ouders hebben geen recht op dit verlof als zij tijdens één van de schoolvakanties in het schooljaar wél die mogelijkheid hebben.
Vakantieverlof wordt nooit in de eerste 2 weken van het schooljaar toegekend.