Vakanties, verlof en schooltijden

Schooltijden schooljaar 2021-2022
Groep 1, 2, 3 en 4: 
Maandag, dinsdag en donderdag 08.30 - 14.45 uur
Woensdag 08.30 -12.15 uur
Vrijdag 08.30-12.00 uur

Groep 5, 6, 7 en 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-14.45 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur


Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie                                                 18 t/m 22 okt 2021
Vrijdagmiddag kerstvakantie                     24 dec
Kerstvakantie                                                    27 dec 2021 t/m 7 jan 2022
Voorjaarsvakantie                                           28 febr t/m 4 mrt 2022
Paasweekend                                                    15 t/m 18 april 2022
Meivakantie                                                       27 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaartsdag + vrije dag                        26 en 27 mei 2022
Pinksteren                                                          6 juni
Vrijdagmiddag voor zomervakantie        8 juli
Zomervakantie                                                 11 juli t/m 19 aug 2022
 
Studiedagen 2021-2022
Op de volgende studiemomenten zijn alle kinderen vrij:
Vrijdag 15 oktober
Dinsdag 2 november 
Maandag 10 januari 
Woensdag 9 februari
Maandag 7 maart 
Maandag 30 mei
Woensdag 22 juni
 
 
Overige bijzondere dagen 2021-2022
Op de volgende dagen wordt afgeweken van de gewone schooltijden:
Vrijdag 3 december 2021              : Groep 1 t/m 4 12:00 uur vrij, groep 5 t/m 8 14:00 uur vrij
Donderdag 23 december 2021   : Kerstviering op school, gebruikelijke schooltijden
Vrijdag 24 december 2021            : Ook groep 5 t/m 8 om 12.00 uur vrij
Vrijdag 25 februari 2022                : Groep 5 t/m 8 om 14:00 uur vrij i.v.m. Carnaval
Vrijdag 8 juli 2022                             : Laatste schooldag alle kinderen, om 12:00 vrij.


Verzuim (geoorloofd en ongeoorloofd)
De schoolleiding is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Verzoeken om in bijzondere gevallen de kinderen van school te laten verzuimen, dient u minimaal vier weken van te voren schriftelijk te richten aan de directeur. Hiervoor zijn speciale formulieren op school aanwezig. U kunt het formulier hier downloaden.