De nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen de meeste ouders per mail. Ouders waar we geen mailadres van hebben, krijgen een papieren nieuwsbrief.
Indien u om wat voor reden dan ook geen nieuwsbrief heeft ontvangen, kunt u er naar vragen.

Nieuwsbrief 1; september 2020
Nieuwsbrief 2; september 2020
Nieuwsbrief 3; oktober 2020
Nieuwsbrief 4; november 2020