De nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen ouders via Parro.

Schooljaar 2023-2024:

Nieuwsbrief 1; augustus 2023
Bijlage; Informatie startgesprekken
Bijlage; Voorbereiding startgesprek
Bijlage; Aankondiging thema avond Voeding
Nieuwsbrief 2; september 2023
Bijlage;  Informatie E.H. Communie 2023-2024
Bijlage; Uitnodiging ouders Inspiratieavond Hoe ga ik om met schermtijd

Bijlage; Vreedzaam blok 2
Bijlage; Voorleesfeestje Octopus Baarn
Bijlage; Kinderboekenfestival 2023 posterboekje
Nieuwsbrief 3; oktober 2023
Nieuwsbrief 4; november 2023
Bijlage; Onderzoek Tevredenheid ouders: startperiode met informatiemomenten
Bijlage; Vooraankondiging Kerstverhalenroute 2023
Nieuwsbrief 5; december 2023
Bijlage; Kinderraad in Gemeentenieuws
Bijlage; Nieuws van de Groene Inval
Nieuwsbrief 6; januari 2024
Nieuwsbrief 7; februari 2024
Nieuwsbrief 8; maart 2024
Bijlage; Inspiratieavond Temperamentvolle kinderen 17 april 2024
Nieuwsbrief 9; april 2024
Bijlage; Informatie over de leerplichtwet
Nieuwsbrief 10; mei 2024
--------------------------------------------------------
Schooljaar 2022-2023:

Nieuwsbrief 1; augustus 2022
Nieuwsbrief 2; september 2022
  Bijlage; Uitnodiging Inspiratieavond 12 oktober 2022
  Bijlage; Vreedzaam blok 2 nieuwsbrief september
  Bijlage; Beer gaat op reis  op Kasteel Groeneveld   Bijlage; Persbericht - High 5 voorjaar 2023
Nieuwsbrief 8; maart 2023
   Bijlage; Paasverhaal
   Bijlage; Vreedzaam blok 5
   Bijlage; Inspectie PO monitoring Sociale Veiligheid
Nieuwsbrief 9; spril 2023
Nieuwsbrief 10; mei 2023
Nieuwsbrief 11; juni 2023

   Bijlage; Informatie Formatie 2023 2024
   Bijlage; Go-Kids Gooi Zomerkampen
Nieuwsbrief 12; juli 2023