Welkom

Van harte welkom op de website van basisschool St. Aloysius (de St. Aloysiusschool). 
De school is gevestigd in een prachtig monumentaal pand in het centrum van Baarn.


Bent u geďnteresseerd in onze school, wilt u meer weten of heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.Lipdub
Voor ons 120-jarig jubileum in 2016, hebben we met de hele school een lipdub opgenomen met een geweldig resultaat. Klik hier om de lidpub te bekijken.
 
 

                                                                                                                                            

Vacature(s) Het Sticht


Het sticht zoekt een


STAFMEDEWERKER ONDERWIJSKWALITEIT voor 0,5 fte 

Het Sticht zoekt een stafmedewerker onderwijskwaliteit. Vanuit het bestuursbureau in Zeist onderhoudt deze stafmedewerker contact met de Intern Begeleiders en directies van de scholen en adviseert het college van bestuur. 

Het Sticht is een stichting voor primair onderwijs welke het bevoegd gezag omvat van acht basisscholen met totaal 2200 leerlingen in de gemeenten Zeist, Baarn, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.  

De kernwaarden van Het Sticht zijn: 
Professioneel – er is ruimte voor studie en opleiding 
Humaan – Het Sticht wil een goede werkgever zijn met aandacht voor de persoon 
Kwaliteitsgericht – verbetering van het onderwijs en de ontwikkeling van personeel staan voorop 
Betrokken – in verbinding met de ouders/verzorgers is de kerntaak gericht op de ontwikkeling van de leerlingen. 

De werkzaamheden bestaan uit: 

  • Het ontwikkelen en adviseren van het college van bestuur en de directie op het terrein van onderwijsbeleid en de kwaliteitszorg; 
  • Opstellen bestuursrapportage met betrekking tot de onderwijsresultaten van de te onderscheiden scholen en voorstellen doen ter verhoging van de onderwijskwaliteit n.a.v. deze bevindingen; 
  • Ondersteunen van de diverse  processen, zoals: 
  • Ondersteunen van de kenniskring Onderwijskwaliteit; 
  • Begeleiden van het visitatie-systeem en de implementatie van opbrengstgericht passend onderwijs; 
  • Adviseren en ondersteunen bij de vormgeving en uitvoering van beleid. 

Jij hebt: 
-brede kennis van het onderwijsveld en -beleid en van onderwijskundige ontwikkelingen; 
- inzicht in relevante wet- en regelgeving binnen het betreffende primair onderwijs; 
- vaardigheid in het vertalen van inzichten en informatie naar adviezen, onderwijsplannen en rapportages en in het beoordelen van de daaruit voortvloeiende beleidsmatige consequenties; 
-aantoonbare vaardigheden om IB-ers en directeuren te begeleiden en te ondersteunen; 
-minimaal HBO+ niveau gericht op het thema “onderwijskunde”. 

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Kees Timmers: k.timmers@hetsticht.nl of bellen naar 030-6911099. 

Je sollicitatie kan je sturen naar: info@hetsticht.nl met als uiterlijke datum 04-10-2018. 

Interne kandidaten worden, indien zij voldoen aan de opleidingseisen, in ieder geval uitgenodigd voor een gesprek. 

De vacature is in eerste instantie een aanstelling voor maximaal 2 jaar, waarna een evaluatie volgt, met kans op verlenging.  
Het Sticht zoekt: Talentenpooler(s)

Het Sticht is op zoek naar kandidaten die een aanstelling krijgen in de Talentenpool bij Transvita, maar in eerste instantie ingezet zullen worden in de vervangingsvraag bij onze eigen scholen.
We gaan hierbij uit van een minimale omvang 0,6 fte per aanstelling.

Functie eisen
• Je bent lesbevoegd voor het Primair Onderwijs
• Je bent in bezit van een geldige ‘verklaring omtrent gedrag’ voor het onderwijs (VOG).
• Je bent tussen 0,6 en 0,8 fte voor Transvita inzetbaar
• Je bent inzetbaar in groep 1-6 of 3 t/m 8
• Je beschikt over adequaat vervoer en bent bereid te reizen binnen de regio
(uiteraard proberen we de reisafstand binnen de perken te houden)
• Je bent flexibel en breed inzetbaar
• Je houdt van uitdaging en verandering
• Je hebt affiniteit met ICT
• Je hebt een visie op modern onderwijs en concepten als handelingsgericht werken

Competentieverwachting
Pedagogisch competent
Je biedt de leerlingen in een veilige werkomgeving houvast en structuur om zich sociaal- emotioneel en moreel te kunnen ontwikkelen
Vakinhoudelijk en didactisch competent
Je helpt leerlingen om zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de hedendaagse samenleving
Organisatorisch competent
Je zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas
Samenwerken met collega's
Je levert een professionele bijdrage aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie
Samenwerken met de omgeving van de school
Je communiceert op een professionele manier met ouders en andere betrokkenen
Reflectie en ontwikkeling
Je reflecteert op een professionele manier over je bekwaamheid en beroepsopvattingen nadenken en blijft je professionaliteit continu ontwikkelen

Aanvullend
Flexibiliteit
Je kan goed omgaan met onverwachte en veranderende situaties.
Improvisatievermogen
Je weet adequate en creatieve oplossingen te bedenken in "noodsituaties".
Omgevingsbewust
Je voelt de verschillende culturen van de scholen goed aan en weet er op respectvolle en adequate wijze mee om te gaan. Er wordt gewerkt in scholen met verschillende denominaties.

Reacties

De sollicitatie kan je sturen naar: b.cantor@hetsticht.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Barbera Cantor, 030-6919193.

Zie www.hetsticht.nl MG Muziekschool BaarnMG Muziekschool
Basisschool St. Aloysius biedt ruimte aan MG Muziekschool Baarn, jouw muzikale hotspot. Je kunt er zowel les krijgen op je instrument als leren samenspelen in een band, jazzcombo of ensemble onder leiding van een professionele muzikant. Allemaal op één sfeervolle plek in Baarn. Ook als je hier geen instrument- of zangles volgt, ben je van harte welkom voor de samenspelsessies en zanggroepen.

Klik op het logo voor de website van MG Muziekschool Baarn.


Naschoolse opvang bij BSO Podium
Op Basisschool St. Aloysius is op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag na schooltijd (en in de vakanties de hele dag) buitenschoolse opvang. In de bovenhal zijn een podium, een verkleedkast en andere materialen om mee te spelen. BSO podium valt onder KMN Kind & Co.

Klik op het logo voor meer informatie op de eigen pagina van BSO Podium op onze site.

Waar we op eigen wijze samen groeien

Onze school op de voet volgen? Dat kan op