Groep 8 B

     Welkom op de pagina van groep 8B                                                                          laatste update: augustus 2023      

Groep 8 heeft 27 kinderen in de groep. 

Informatie
Klik hier voor de flyer van groep 8.

Juf Chantal staat 4 dagen per week voor de groep op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Meester Wim staat 1 dag per week voor de groep op woensdag. Vanaf januari staat juf Joëlle 1 dag per week voor de groep op de woensdag.
Wij zijn te bereiken via Parro of via de mail.
Chantal: c.vanremmerden@aloysius-school.nl
 

Juf Chantal                                                              

Ziek- of absentiemeldingen
Graag voor 8.20 uur de ziek- of absentiemeldingen via Parro.

 Gym
De kinderen hebben twee keer per week gymles (op maandag en donderdag).
Ze hebben dan gymkleding en gymschoenen nodig. Voor degene met lang haar, een elastiekje.

Schooljaar groep 8
In het laatste schooljaar zijn we vooral bezig om de leerstof van voorgaande jaren te automatiseren en te verdiepen. De kinderen krijgen een steeds grotere rol en verantwoordelijkheid in hun eigen leerstof. Door middel van persoonlijke gesprekken kijken we of een kind extra wil (moet) oefenen om hun eigen doel te behalen.

Vanaf maandag 21 augustus gaan we beginnen met het nieuwe schooljaar. De eerste paar weken zijn vooral gericht op groepsvorming. Veel activiteiten staan in het kader van elkaar leren kennen. We maken samen de regels voor de groep en we doen veel spelletjes. Het kamp heeft daar ook een grote rol in. Dit schooljaar gaan we van maandag 4 september t/m woensdag 6 september op kamp. Daarnaast wordt er ook al snel gestart met de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen. En natuurlijk gaan we ook gelijk gymmen. Als de groep zich gevormd heeft en de regels en routines zijn duidelijk, dan breiden we de vakken uit.
De volgende vakken komen er nog bij:
Faqta (wereld oriëntatie)
Schrijven
Creatief
Engels
Projecten
Muziek
Cultuur (vieringen, podium, kunst)

Huiswerk
In groep 8 gaan we ons richten op het plannen van de weektaak en huiswerk. Voor het plannen maken we gebruik van een agenda die de kinderen zelf mogen aanschaffen. De kinderen krijgen elke week 2 bladen rekenen en twee bladen taal als huiswerk. Ook zal er regelmatig leerwerk moeten worden gedaan voor topografie, Faqta (wereld oriëntatie) en Engels.
Tevens is er aandacht voor spreekbeurten of andere presentaties, waarbij de voorbereiding voor een deel thuis gedaan dient te worden. 

Het huiswerk zal op Parro staan en in de agenda's van de kinderen.
______________________________________________________________________________________

handige links                                        

  • De kinderen kunnen ook via hun eigen MOO account thuis inloggen en de programma's van school opstarten.
  • Via Google Classroom kunnen de kinderen thuis aan de om dingen extra te oefenen.
Voortgezet onderwijs
  • Voor allerlei informatie over de schoolkeuze, ga dan naar: https://www.devogids.nl