Ondersteuningsstructuur

Alle stappen die onze school doorloopt op het gebied van de leerlingenondersteuning staan uitgeschreven in het ondersteuningsplan. 

Ondersteuningsplan St. Aloysius 2020-2024.pdf

We werken op school met een aantal protocollen. De meeste protocollen zijn in te zien bij de directie.
Hieronder vindt u o.a. het protocol voor 'herfstkinderen' en ons sociaal veiligheidsplan. 

Protocol herfstkinderen

Sociaal veiligheidsplan 

Schoolondersteuningsprofiel

Protocol lees- en spellingproblemen en dyslexie