Schoolplan, Jaarplan en Strategisch beleidsplan

Als u op deze link klikt komt u uit bij het jaarplan van de St. Aloysius.
Rectificatie pagina 6: kopjes 'digitale geletterdheid' en 'wereldoriëntatie' komen uit het oude plan. De nieuwe informatie hierover is te vinden op pagina 7.

Als u op deze link klikt komt u uit bij het schoolplan van de St. Aloysius.

Als u op deze link klikt komt u uit bij het strategisch beleidsplan van het Sticht.