Contact

Basisschool St. Aloysius
Kerkstraat 32
3741 AK Baarn

Telefoon: 035 - 5412641

Ziekmelding
Geeft u in geval van ziekte of afwezigheid vóór schooltijd via Parro bij de leerkracht door dat uw kind afwezig is.

Nood-mailadres o.a. in vakantietijd
Mocht u tijdens een vakantie echt een noodsituatie hebben, dan kunt u ons bereiken door een mail te sturen naar info@aloysius-school.nl. Dit mailadres is van de directie en wordt regelmatig gecheckt.

Mobielnummer voor uitstapjes
Het mobiele nummer,
06-12999621, kunt u bellen als er een uitstapje o.i.d. is.
Het nummer is alleen actief bij de uitstapjes.


E-mail leerkrachten
De leerkrachten zijn per mail te bereiken op de volgende manier:
voorletter.achternaam@aloysius-school.nl
We gebruiken in het mailadres geen spaties, accenten of trema's. 
Voorbeeld: Juf Mariëlle Louise van der Bôrdkrijt (fictief) heeft als adres:

m.vanderbordkrijt@aloysius-school.nl

E-mail directeur:

info@aloysius-school.nl
E-mail oudervereniging:
oudervereniging@aloysius-school.nl  
E-mail overblijven:
continurooster@aloysius-school.nl
E-mail medezeggenschapsraad: 

medezeggenschapsraad@aloysius-school.nl

Bank
St. Aloysiusschool te Baarn, rekeningnummer: NL90 RABO 0151 3733 37

Iets te melden over onze site?
Opmerkingen, foutmeldingen, ideeën en suggesties t.a.v. deze site graag naar: 

webmaster@aloysius-school.nl
De webmaster verzorgt niet de inhoud van o.a. nieuwsbrieven, groepspagina's, BSO Podiumpagina, medezeggenschapsraadpagina en ouderverenigingpagina. Opmerkingen n.a.v. die pagina's graag naar de betreffende mailadressen.

Disclaimer
De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Basisschool St. Aloysius. Hoewel steeds uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is.
Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de school is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. 
De school is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's die via een externe link op deze site te bereiken zijn.
Ook is de school niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere (sociale) media die gebruik maken van onze naam (Facebook, Twitter, etc.).