Welkom op de pagina van groep 6

bij juf José en meester Aad

Welkom op de pagina van groep 6

Groep 6 heeft 30 leuke, enthousiaste kinderen. De groep bestaat uit 15 jongens en 15 meiden

Aangepast op 30-08-2022

Flyer groep 6
Klik hier voor de flyer van groep 6.

  
             Meester Aad                Juf José


Gym:
Groep 6 heeft gym op dinsdag om 9:15 en vrijdag om 14:00 uur.
Hiervoor hebben de leerlingen een sportbroek, een sportshirt en goede gymschoenen nodig. 

Start groep 6
Vanaf maandag 21 augustus gaan we beginnen met het nieuwe schooljaar. De eerste paar weken zijn vooral gericht op groepsvorming. Veel activiteiten staan in het kader van elkaar leren kennen. We maken samen de regels voor de groep en we doen veel spelletjes. Daarnaast wordt er ook al snel gestart met de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen. En natuurlijk gaan we ook gelijk gymmen. Als de groep zich gevormd heeft en de regels en routines zijn duidelijk, dan breiden we de vakken uit.
De volgende vakken komen er nog bij:
Faqta (wereldoriëntatie)
Verkeer
Creatief
Engels
Projecten
Muziek
Cultuur (vieringen, podium, kunst)    


________________________________________________________________________________________


Contact
Voor korte vragen of voor het maken van een afspraak zijn we na schooltijd te bereiken in de klas of via de parro-app. Juf José werkt op maandag en dinsdag, meester Aad op donderdag en vrijdag; de woensdag wordt afwisselend door juf José (oneven schoolweken) en meester Aad (even schoolweken) verzorgd.

E-mail adressen:
Juf José: j.salle@aloysius-school.nl
Meester Aad: a.vankasteren@aloysius-school.nl