Laatste update: 11-04-2018

Welkom op de groep 3 site!                                 
We hebben 2 groepen 3 op school. Een groep 2/3 en een groep 3.
Van groep 2/3 is juf Manon de leerkracht.
Voor groep 3 juf Lia de leerkracht en op de woensdag juf Sharon


Onze mailadressen  zijn:
Manon: m.deridder@aloysius-school.nl
Lia: l.vandiermen@aloysius-school.nl

Lezen
                                     We werken met de methode Veilig leren lezen.
Na elke kern gaat er een diploma mee naar huis.
 

De methode bestaat uit 11 kernen en een start en een afsluitingskern.
We starten met kern 10.

Vanaf nu wordt er kilometers gelezen! Door veel hardop te lezen leert uw kind snelheid op te bouwen. Begrijpen wat je leest is erg belangrijk. De kinderen moeten nu ook vragen beantwoorden over een tekst.
We besteden op school in de ochtend 1 1/2 uur aan lezen en in de middag nog eens 30 minuten. Het is belangrijk om ook thuis met uw kind te lezen of dat uw kind u voorleest.
Kinderen die het nog moeilijk vinden om te lezen krijgen extra ondersteuning bij het leren lezen. Dit hoort tijdens de leesles in de klas. Juf Katina zit in een re-intergratieproces en komt de groep tijdens de leesles helpen. Voor de kinderen is het prettig dat dit in alle rust kan gebeuren en daarom neemt ze de kinderen mee naar de bovenhal. 
Veel kinderen geef ik ook een kopie mee van ons oefenboek van kern 10. Het zou fijn zijn als u daar elke dag 10 minuten samen met uw kind mee oefent.
Elke ochtend besteden we 90 minuten aan leesonderwijs en in de middag nogmaals 30 minuten. Toch hebben veel kinderen behoefte aan extra oefentijd. Lezen gaat niet vanzelf, oefenen, oefenen en nog eens oefenen!!
In kern 10 komen 2 en 3 lettergrepige woorden aan bod. Ook raken ze al spellingswoorden aan zoals bo-men en bom-men. Kleefletters zoals hulp en kalf
Leesbegrip is ook erg belangrijk. Kinderen lezen een stukje tekst en beantwoorden de vragen.
Speelgoed
 Voor elke vakantie houden we een speelgoedochtend. Dit zal nu zijn op donderdagmiddag 26 april.Vreedzaam
Blok 5
We dragen een steentje bij
Ieder is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de groep. Niet alleen zorgen we dat de klas er goed uit ziet. We zorgen ook goed voor elkaar. We helpen elkaar met uitleggen als iets niet begrepen wordt. We helpen elkaar als je iets niet kan zoals knippen van rondjes. We delen iets als je iets kwijt bent zoals een gum. We verruimen onze blik ook naar de rest van de school. Rapen dingen op die je ziet liggen. Zijn zorgzaam met kinderen uit andere groepen.Rekenen
We werken met de methode Reken zeker. Daarin is voor groep 3 het belangrijkste  dat ze leren automatiseren van optel en aftelsommen t/m 20.
Blok 7
Herhalen en verdiepen van optel en aftreksommen met passering van het tiental. Ook klokkijken  van hele en halve uren wordt herhaald.

Voordat we starten met het werkschrift doen we altijd 15 minuten automatiseringsoefeningen. Daar hebben we 3 vormen voor; 
* We staan in de kring. Ik zeg een som en gooi de bal naar een leerling toe die het antwoord geeft. Iedereen moet al van te voren hebben nagedacht want de bal kan ook naar iedereen worden toe gegooid. 
* Op mijn tafel staat een mok met stokjes. Op elk stokje staat de naam van een kind. Ik noem een som en iedereen denkt na. Ik trek een stokje met naam en het kind noemt het antwoord op.
* Op hun wisbordje zetten ze het juiste antwoord neer en houden het omhoog zodat ik kan zien of ze goed hebben beantwoord.
Zo is elk kind betrokken bij het automatiseren van sommen. Het is afwisselend en kinderen vinden het erg leuk om te doen.

De rekensite rekenblobs werkt niet meer.
Wel een andere leuke site met tips voor thuis:
http://wijzeroverdebasisschool.nl/rekenspelletjes/
Agenda:

20 april    koningsspelen
26 april    speelgoedmiddag
27 april - 13 mei meivakantie
14 mei    schoolfotograaf
15 mei    schoolfotograaf
22 mei    schoolreis