Foto beleid

Het plaatsen van foto's van kinderen
We gaan zorgvuldig om met het plaatsen van foto's van kinderen op de website, Picasa en de nieuwsbrieven. Daarom kunnen ouders op het formulier, dat zij bij inschrijving krijgen, toestemming geven of juist weigeren foto's van hun kind of kinderen in een van de genoemde media te plaatsen. Er kan altijd tussentijds een wijziging worden doorgeven.
Kinderen kunnen zelf ook bezwaar maken tegen een foto als ze plaatsing daarvan vervelend vinden.

Mobieltjes
Het is niet toegestaan op of rond de school (bijvoorbeeld met mobieltjes) foto's of filmpjes te maken.