Buitenschoolse en tussenschoolse opvang

Op onze school zijn twee vormen van opvang.
  • Naschoolse opvang
    Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag, en in vakanties hele dagen, is er naschoolse opvang (BSO) die door de KMN Kind & Co Ludens wordt geregeld.
  • Tussenschoolse opvang
    Omdat wij een continurooster hebben, is er tussenschoolse opvang: TSO, ook wel "overblijven" genoemd.
    Alle kinderen eten met hun eigen leerkracht in de klas en gaan daarna een half uur spelen op het plein. Op het plein zijn vaste pleinwachten aanwezig. Er zijn leerling-mediatoren aanwezig. Dit zijn  kinderen uit de groepen 6, 7 en 8, die als mediator zijn opgeleid. De verdeling van de groepen wisselt per 6-8 weken. Ouders betalen een vrijwillige bijdrage van EUR 30,- per kind om de pleinwacht te kunnen bekostigen.