Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden
Een kind mag ingeschreven worden op een basisschool vanaf het moment dat het 3 jaar wordt, dit is wettelijk vastgelegd. Wel kunt u daarvoor al aangeven dat u interesse heeft om uw kind in te schrijven.  
Om uw kind(eren) op de lijst van geïnteresseerden te laten plaatsen ontvangen wij graag een aantal gegevens van u. Een formulier hiervoor kunt u opvragen via de mail s.vandijk@aloysius-school.nl

Het is van belang dat u zich goed oriënteert alvorens er een keuze gemaakt wordt. Om een bewuste keuze te kunnen maken adviseren wij u om afspraken te maken voor een kennismaking en rondleiding bij verschillende scholen. Op deze manier kunt u de sfeer proeven en al uw vragen stellen. 


Toelatingsbeleid:
Wij hebben een maximum aantal leerlingen per groep, zodat we alle kinderen voldoende kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Jaarlijks worden er echter meer leerlingen aangemeld dan dat er plaatsen zijn. Mochten er meer driejarigen aangemeld zijn dan dat er plek is, dan hanteren we de volgende regels:
  • Broertjes en zusjes van al geplaatste leerlingen worden hebben voorrang. Dit is ook van toepassing op halfbroertjes/-zusjes en stiefbroertjes/-zusjes die ingeschreven zijn op hetzelfde adres.
  • Kinderen van teamleden van onze school hebben voorrang.
Mochten er meer kinderen op de lijst staan dan er plaatsen zijn wordt er geloot.

Het is voor ons prettig om te weten of uw kind ook definitief komt, zodat we hier bij de voorbereidingen en samenstelling van onze groepen rekening mee kunnen houden.
Als uw kind 3 jaar is en u geeft bij ons aan dat uw kind ingeschreven kan worden, dan rekenen we ook op zijn of haar komst.

 
Plaatsingsmogelijkheden
Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren), neem gerust per email of telefonisch contact op met
Sylvia van Dijk om de mogelijkheden te bespreken (tel. 035-5412641 of s.vandijk@aloysius-school.nl).

Ook voor instroom in de hogere groepen kunt u contact met ons opnemen, wij zullen dan op dat moment naar de actuele stand van zaken kijken. U kunt uw kind(eren) altijd door ons op de wachtlijst laten plaatsen.
 
Kennismaking

Een aantal keer per jaar organiseren wij een informatie-ochtend voor ouders en aanstaande ouders die overwegen hun kind(eren) bij ons op school op de geïnteresseerdenlijst te laten plaatsen.

Data 2023-2024
De data zijn op dit moment nog niet bekend, zodra deze gepland zijn zullen wij het hier plaatsen.

Om 9.00 uur zal onze directeur Bettie van Noorloos over onze school vertellen. Van ongeveer 9.30 tot 10.00 uur is er gelegenheid om door te school te lopen en kunnen er vragen gesteld worden. 

U kunt zicht opgeven door een mail te sturen naar s.vandijk@aloysius-school.nl.
Wilt u erbij vermelden met hoeveel personen u komt?
We hanteren een maximaal aantal, dus het kan zijn dat er geen ruimte voor u is op de gewenste dag.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze administratie Sylvia van Dijk
email: s.vandijk@aloysius-school.nl of telefoonnummer 035-5412641