Aanmelden nieuwe kinderen

Het is binnen Baarn toegestaan om op één basisschool aangemeld en/of ingeschreven te staan. Het is daarom van belang dat u zich goed oriënteert alvorens er een keuze gemaakt wordt. Om een bewuste keuze te kunnen maken adviseren wij u om afspraken te maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding bij verschillende scholen. Op deze manier kunt u de sfeer proeven en al uw vragen stellen. Ook krijgt u dan te horen of er een mogelijkheid tot plaatsing is of dat er eventuele wachtlijsten zijn. Mocht de school van uw keuze een wachtlijst hebben, dan mag u een tweede school aanschrijven. U mag op verschillende scholen op de wachtlijst staan, maar bij één school aangemeld en/of ingeschreven.
 
Het aanmelden op de St. Aloysiusschool gaat via een aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier kunt u per e-mail aanvragen: s.vandijk@aloysius-school.nl Het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier stuurt u samen met een kopie van een document met het BSN van uw kind retour. Mocht u het aanmeldformulier liever per post ontvangen, dan kunt u dit aangeven.
Het aanmeldformulier wordt binnen enkele werkdagen verwerkt en u ontvangt een schriftelijke bevestiging per post.


Onze groepen raken reeds in een vroeg stadium vol. Wij wijzen u erop dat u daarom eventuele jongere kinderen zeer tijdig dient aan te melden. Bij voorkeur zo snel mogelijk na de geboorte.
Vier weken voordat uw kind 4 jaar wordt, mag hij of zij twee dagdelen per week komen om te wennen aan het ritme van de school. De desbetreffende leerkracht neemt hier contact met u over op.