Groep 8

     Welkom op de pagina van groep 8                                                                          laatste update: 1 september 2021         

Groep 8 heeft 27 kinderen in de groep. Dit zijn 13 meisjes en 14 jongens.

Juf Maroesja staat 4 dagen per week voor de groep op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Meester Rick staat 1/2 dagen per week voor de groep op maandag en donderdag. 
Wij zijn te bereiken via Parro of via de mail.
Maroesja: m.boersma@aloysius-school.nl
Rick: r.otten@aloysius-school.nl

Gym
De kinderen hebben twee keer per week gymles (op maandag en vrijdag).
Ze hebben dan gymkleding en gymschoenen nodig. Voor degene met lang haar, een elastiekje.

Schooljaar groep 8
In het laatste schooljaar zijn we vooral bezig om de leerstof van voorgaande jaren te automatiseren en te verdiepen. De kinderen krijgen een steeds grotere rol en verantwoordelijkheid in hun eigen leerstof. Door middel van persoonlijke gesprekken kijken we of een kind extra wil (moet) oefenen om hun eigen doel te behalen.
Voor meer informatie over de inhoud van de vakken kunt u in de folder lezen.

De eerste paar weken zijn vooral gericht op groepsvorming. Veel activiteiten staan in het kader van elkaar leren kennen. We maken samen de regels voor de groep en we doen veel spelletjes. Het kamp heeft daar ook een grote rol in. Dit schooljaar gaan we van woensdag 15 tot vrijdag 17 september op kamp. Daarna zijn de startgesprekken.
Na de herfstvakantie maakt groep 8 de drempeltoets. De drempeltoets geeft een beeld waar de leerling op dat moment staat en wat voor schooladvies daar gelijk aan staat.
In november zijn vindt het volgende gesprek plaats dat gericht is op het sociaal welbevinden.
In januari krijgen de kinderen het definitieve schooladvies en hebben we de IEP-toets. Gevolgd door het eerste rapport en rapportgesprek. Bij alle gesprekken gaan we ervanuit dat de kinderen aanwezig zijn.
In april is dan de eind-IEP. Uit die toets komt ook een schooladvies. Na de IEP-eindtoets gaan we beginnen met de musical en gaan we rustig aan werken naar het afscheid van de St. Aloysius.

Om ons langzaamaan voor te bereiden op het voortgezet onderwijs krijgen de kinderen elke week twee huiswerkbladen mee om te maken en ook regelmatig wat leerwerk. Het leerwerk zal voornamelijk gaan over topografie en Engels. 
Ook werken we met een papieren agenda, zodat de kinderen leren omgaan met plannen.

 

______________________________________________________________________________________

handige links                                        

  • De Aloysiusschool heeft een eigen yurl-pagina. Hier wordt op school mee gewerkt, maar dat kan natuurlijk ook thuis. Klik op de link en zoek uit wat je bij groep 8 allemaal kunt doen. https://aloysiusweektaak.yurls.net/nl/page/967497#topboxes
  • De kinderen kunnen ook via hun eigen MOO account thuis inloggen en de programma's van school opstarten.