De schoolgids

De schoolgids geeft een beeld van onze school: over de werkwijze en ontwikkelingen en over de manier waarop wij de door ons gestelde doelen willen bereiken.

Voor ouders die bezig zijn met het kiezen van een basisschool voor hun kind dient deze gids als middel om duidelijk te maken wat ze van de St. Aloysiusschool kunnen en mogen verwachten.

Via onderstaande link kunt u de nieuwste schoolgids inzien.
Schoolgids 2019 - 2020       
Nieuwsbrieven
Schoolgids
Schooltijden