Laatste update: 1-04-2019

Welkom op de groep 3b site!                                 

Leerkracht; juf Lia en op de bapowoensdag na de meivakantie door juf Maroesja

Mijn mailadres is:  l.vandiermen@aloysius-school.nl


Aanschaffen materiaal
Wilt u samen met uw kind even in hun laadjes kijken of al hun materiaal nog compleet is. Diverse kinderen missen goed werkende whiteboard stiften en gummen.Uitje naar het geologisch museum.
Op vrijdag 29 maart zijn we naar het geologisch museum in Laren geweest. Eerst hoorden we in de kelder het ontstaan van de aarde en het leven op de aarde. Dit werd verteld aan de hand van een power point presentatie. Daarna werd de groep verdeeld. Er waren drie "workshops" te volgen. Er werd gerouleerd zodat iedereen alles kon meemaken. Er werd verteld over fossielen en de kinderen mochten het museum bekijken en tekeningen maken van fossielen. Je kon zelf een fossiel afdruk maken en je kon heerlijk in de zon op zoek naar fossielen uit mergel afkomstig uit de Pietersberg. Wat hebben de kinderen genoten. Het was super interessant en veel kinderen komen vast en zeker nog een keer met hun ouders naar het museum.
                                  

Lezen
                                     

We werken met de methode Veilig leren lezen.
 
De methode bestaat uit 11 kernen en een start en een afsluitingskern.
 Vanaf kern 1 is het niveau waarin ze gaan werken voor elk kind aangepast.
Na elke kern krijgen de kinderen een diploma mee naar huis. Achter op het diploma staat het aantal gelezen woorden en de score die daarbij hoort. Zo bent u na elke kern ( 3 weken) op de hoogte hoe het lezen vordert bij uw kind.
In de startkern maken de kinderen kennis met opa. Zodra opa zijn vertelselpet opzet komen er prachtige verhalen in zijn hoofd. Deze worden bij elke kern als startpunt voorgelezen dmv een prentenboek.
Tijdens de weeksluiting heeft u 2 verhalen kunnen zien op het podium.
De kinderen leren bij elke kern letters.
Tevens worden deze letters ook als schrijfletter aangeboden.
start kern i m k s
kern 1      p aa r e v
kern 2      n t ee b oo
kern 3      d oe h ij z
kern 4      w o a u j
kern 5      eu ie l ou uu
kern 6      g- au- ui- f- ei

maandag 1 april starten we met kern 10

De kinderen hebben nu met alle letters kennis gemaakt. Met de tweeteken klanken oefenen we de komende weken intensief.  Vanaf nu is het vooral lezen lezen en nog eens lezen. We noemen dit kilometers maken op leesgebied.
Kinderen ervaren nu dat als ze in een bepaald tempo lezen, ze beter in het verhaal komen. De boeken die ze nu gaan lezen zijn heel herkenbaar en horen in hun beleveningswereld thuis.
Tijdens het voorleeskwartier probeer ik ze kennis te laten maken met bepaalde series zoal Heksje Lily, Spekkie en Sproet, Dolfje Weerwolfje, Pippa en nog veel andere boeken.
kern 7    sch- ng
kern 8    nk- ch-cht
en verkenning op spellingsgebie
d        
 • d en b achteraan
           
 • de o-a-u achteraan een lettergreep wordt uitgesproken als lange klank maar  geschreven als korte klank  
 • verkleinwoorden als boompje-kastje - peertje 
 • kleefletters zoals melk- dorp-twaalf                             
Kern 9 spellingscategoriën
 • haai-kooi-roei
 • woorden zoals korte -e
 • woorden zoals bloemen- mantel- tijger
 • woorden zoals takken- bommen
 • woorden zoals betaal- gebit- verdriet
kern 10 spellingscategoriën
 • eenlettergrepige woorden met een cluster achteraan zoals herfst
 • open lettergreep kno-pen, bro-den
 • eeuw, ieuw, uw
Ook wordt er aandacht besteedt aan begrijpend lezen

Dicteewoorden
De kinderen krijgen dagelijks een dictee waarin de spellingscategorieën worden meegenomen.


Rekenen
We werken met de methode Reken zeker. Daarin is voor groep 3 het belangrijkste  dat ze leren automatiseren van optel en aftelsommen t/m 20.

Voordat we starten met het werkschrift doen we altijd 15 minuten automatiseringsoefeningen. Daar hebben we 3 vormen voor; 
* We staan in de kring. Ik zeg een som en gooi de bal naar een leerling toe die het antwoord geeft. Iedereen moet al van te voren hebben nagedacht want de bal kan ook naar iedereen worden toe gegooid. 
* Op mijn tafel staat een mok met stokjes. Op elk stokje staat de naam van een kind. Ik noem een som en iedereen denkt na. Ik trek een stokje met naam en het kind noemt het antwoord op.
* Op hun wisbordje zetten ze het juiste antwoord neer en houden het omhoog zodat ik kan zien of ze goed hebben beantwoord.
Zo is elk kind betrokken bij het automatiseren van sommen. Het is afwisselend en kinderen vinden het erg leuk om te doen.

Vanaf januari wordt er veel van het inzicht van de kinderen gevraagd. Ook het automatiseren van optellen en aftrekken is belangrijk. Als uw kind dit al goed kan gaat het makkelijker door de leerstof heen. We hebben de afgelopen maanden veel geoefend met automatiseren. Daar gaan we uiteraard mee verder.
De sommen die ze nu gaan maken komen over het tiental heen. Daar hoort ook een strategie bij die we ze aanleren. 7+ 6 = eerst aanvullen tot 10 dus 7 +3. Dan het tweede getal splitsen. Van de 6 heb je al 3 gebruikt dus blijft er nog 3 over. Dus 10 + 3= 13. Nogmaals: 7+6= 7+3=10+3=13.
Omgekeerd dus ook. 13- 7= 13-3=10-4=6. Het duurt zeker t/m maart voordat dit bij de meeste kinderen geland is. Geen paniek, ze leren het heus wel.

Stagiaiare
Daphne is per direct gestopt met haar stage op de Aloysiusschool.


Agenda:
  
 2 april         speeldoos theatervoorstelling smakelijke sprookjes
12 april        koningsspelen
15 april        schoolfotograaf
15 april        bezoek aan de kerk voor het paasverhaal
16 april        schoolfotograaf
18 april        Paasviering en sponsorloop
18 april        speelgoeddag
19 april        vakantie


   
 

Schooltijden

Nieuwsbrieven
Downloads
Links