Laatste update: 18-06-2019

Welkom op de groep 3b site!                                 

Leerkracht; juf Lia en op de bapowoensdag na de meivakantie door juf Maroesja

Mijn mailadres is:  l.vandiermen@aloysius-school.nl

Het leek nog ver weg maar het komt nu wel dichtbij. Nog 5 weken te gaan en dan zijn de kinderen groep 3 af. Het lijkt elk jaar steeds sneller te gaan. Zo krijg je de kinderen binnen en zijn ze nog kleuter. Door het jaar heen groeien ze uit naar een schoolkind. Wat ben ik trots op de groep. Ze hebben allemaal hun beste beentjes voor gezet.Lezen
                                     

We werken met de methode Veilig leren lezen.
 
De methode bestaat uit 11 kernen en een start en een afsluitingskern.
 Vanaf kern 1 is het niveau waarin ze gaan werken voor elk kind aangepast.
Na elke kern krijgen de kinderen een diploma mee naar huis. Achter op het diploma staat het aantal gelezen woorden en de score die daarbij hoort. Zo bent u na elke kern ( 3 weken) op de hoogte hoe het lezen vordert bij uw kind.
In de startkern maken de kinderen kennis met opa. Zodra opa zijn vertelselpet opzet komen er prachtige verhalen in zijn hoofd. Deze worden bij elke kern als startpunt voorgelezen dmv een prentenboek.
Tijdens de weeksluiting heeft u 2 verhalen kunnen zien op het podium.
De kinderen leren bij elke kern letters.
Tevens worden deze letters ook als schrijfletter aangeboden.
start kern i m k s
kern 1      p aa r e v
kern 2      n t ee b oo
kern 3      d oe h ij z
kern 4      w o a u j
kern 5      eu ie l ou uu
kern 6      g- au- ui- f- ei

We zijn gestart met afsluitende kern

Kinderen ervaren nu dat als ze in een bepaald tempo lezen, ze beter in het verhaal komen. De boeken die ze nu gaan lezen zijn heel herkenbaar en horen in hun beleveningswereld thuis.
Tijdens het voorleeskwartier probeer ik ze kennis te laten maken met bepaalde series zoal Heksje Lily, Spekkie en Sproet, Dolfje Weerwolfje, Pippa en nog veel andere boeken.
kern 7    sch- ng
kern 8    nk- ch-cht
en verkenning op spellingsgebie
d        
 • d en b achteraan
           
 • de o-a-u achteraan een lettergreep wordt uitgesproken als lange klank maar  geschreven als korte klank  
 • verkleinwoorden als boompje-kastje - peertje 
 • kleefletters zoals melk- dorp-twaalf                             
Kern 9 spellingscategoriën
 • haai-kooi-roei
 • woorden zoals korte -e
 • woorden zoals bloemen- mantel- tijger
 • woorden zoals takken- bommen
 • woorden zoals betaal- gebit- verdriet
kern 10 spellingscategoriën
 • eenlettergrepige woorden met een cluster achteraan zoals herfst
 • open lettergreep kno-pen, bro-den
 • eeuw, ieuw, uw
Ook wordt er aandacht besteedt aan begrijpend lezen

kern 11 spellingscategorieën
 • woorden met veel medeklinkers achter elkaar zoals strik -scherpst-kunst
 • woorden met 2 lettergrepen zoals gieter- kringen- snoepdoos
 • veel herhaling van bovenstaande
Er wordt aandacht besteedt aan verwijswoorden en begrijpend lezen.

De kinderen lezen een half uur in een vrij boek. Na afloop mogen 3 kinderen iets voorlezen uit hun boek en over de inhoud vertellen. Ze vinden het leuk om te doen. En het wakkert direct de nieuwsgierigheid aan van de klasgenootjes om ook dat boek te gaan lezen.


Dicteewoorden
De kinderen krijgen dagelijks een dictee waarin de spellingscategorieën worden meegenomen.


Rekenen
We werken met de methode Reken zeker. Daarin is voor groep 3 het belangrijkste  dat ze leren automatiseren van optel en aftelsommen t/m 20.

Voordat we starten met het werkschrift doen we altijd 15 minuten automatiseringsoefeningen. Daar hebben we 3 vormen voor; 
* We staan in de kring. Ik zeg een som en gooi de bal naar een leerling toe die het antwoord geeft. Iedereen moet al van te voren hebben nagedacht want de bal kan ook naar iedereen worden toe gegooid. 
* Op mijn tafel staat een mok met stokjes. Op elk stokje staat de naam van een kind. Ik noem een som en iedereen denkt na. Ik trek een stokje met naam en het kind noemt het antwoord op.
* Op hun wisbordje zetten ze het juiste antwoord neer en houden het omhoog zodat ik kan zien of ze goed hebben beantwoord.
Zo is elk kind betrokken bij het automatiseren van sommen. Het is afwisselend en kinderen vinden het erg leuk om te doen.

Vanaf januari wordt er veel van het inzicht van de kinderen gevraagd. Ook het automatiseren van optellen en aftrekken is belangrijk. Als uw kind dit al goed kan gaat het makkelijker door de leerstof heen. We hebben de afgelopen maanden veel geoefend met automatiseren. Daar gaan we uiteraard mee verder.
De sommen die ze nu gaan maken komen over het tiental heen. Daar hoort ook een strategie bij die we ze aanleren. 7+ 6 = eerst aanvullen tot 10 dus 7 +3. Dan het tweede getal splitsen. Van de 6 heb je al 3 gebruikt dus blijft er nog 3 over. Dus 10 + 3= 13. Nogmaals: 7+6= 7+3=10+3=13.
Omgekeerd dus ook. 13- 7= 13-3=10-4=6. Het duurt zeker t/m maart voordat dit bij de meeste kinderen geland is. Geen paniek, ze leren het heus wel.
We zijn gestart met het laatste blok.
Hierin maken de kinderen kennis met getallen boven de 20. Alvast een aanloop naar groep 4.


Agenda:
  
4 juli          rapport mee
4 juli          ouderavond over hoogbegaafdheid
8 juli         10 minutengesprekken voor ouders
16 juli       musical voorstelling groep 8
18 juli       alo's got talent
18 juli       kennismaking groep 4 (wisseluur)


   
 

Schooltijden

Nieuwsbrieven
Downloads
Links