Aanmelden nieuwe kinderen
 

Het is binnen Baarn toegestaan om op één basisschool ingeschreven/ aangemeld te staan. Het is daarom van belang dat u zich goed oriënteert alvorens er een keuze gemaakt wordt. Om een bewuste keuze te kunnen maken adviseren wij u om afspraken te maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding bij verschillende scholen. Op deze manier kunt u de sfeer proeven en al uw vragen stellen. Ook krijgt u dan te horen of er een mogelijkheid tot plaatsing is of dat er eventuele wachtlijsten zijn. Mocht de school van uw keuze een wachtlijst hebben, dan mag u een tweede school aanschrijven. U mag op verschillende scholen op de wachtlijst staan, maar bij één school aangemeld/ingeschreven!

Het aanmelden op de St. Aloysiusschool gaat via een aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier kunt u per e-mail aanvragen: petra@aloysius-school.nl. Het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier stuurt u samen met een kopie van een document met het BSN van uw kind retour. Mocht u het aanmeldformulier liever per post ontvangen, dan kunt u dit aangeven.
Het aanmeldformulier wordt binnen enkele werkdagen verwerkt en u ontvangt een schriftelijke bevestiging per post.

Instroom leerlingen in groep 1
Vier weken voordat uw kind 4 jaar wordt, mag hij/zij twee dagdelen per week komen om te wennen aan het ritme van de school. In de maand december en vier weken voor de zomervakantie zijn er diverse activiteiten in de groepen en is het niet mogelijk om te komen wennen. Voor deze kinderen hebben we een aparte regeling.
Als uw kind de eerste keer komt wennen, mag u als ouder er nog even bij blijven. Ziet u dat uw kind lekker aan het spelen is, dan raden wij u aan om weg te gaan. Uw kind moet overdag zindelijk zijn, als het op school komt.