Buitenschoolse en tussenschoolse opvang

Op onze school zijn twee vormen van opvang.
  • Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag en in vakanties hele dagen is er naschoolse opvang (BSO) die door de KMN Kind & Co wordt geregeld. 
  • Omdat we vanaf dit schooljaar een continurooster hebben, regelt de school, op de dagen dat er ’s middags school is, de tussenschoolse opvang (TSO, ook wel “overblijven” genoemd).
TSO nieuws

Vanaf dit schooljaar regelt de school zelf de opvang tussen de middag. Alle kinderen eten een kwartier met hun eigen leerkracht in de klas en gaan daarna een half uur spelen op het plein. Op het plein zijn vier vaste, ervaren pleinwachten aanwezig en altijd minimaal één lid van het team. Tijdens het overblijven gelden de gewone schoolregels. Er zijn dus ook altijd mediatoren (De Vreedzame School) aanwezig (kinderen uit de groepen 6, 7 en 8, die als mediator zijn opgeleid). Er zijn maximaal zes groepen tegelijk buiten. De verdeling van de groepen wisselt per 6-8 weken. Ouders betalen een kleine, vrijwillige, bijdrage van EUR 30,- per kind, om de pleinwacht te kunnen bekostigen (vrijwilligersbijdrage).