Het plaatsen van foto's van kinderen

We gaan zorgvuldig om met het plaatsen van foto´s van kinderen op de website, Picasa en de Nieuwsbrieven. Daarom kunnen ouders op het formulier dat ze bij inschrijving krijgen, toestemming geven of juist weigeren foto's van hun kind of kinderen in een van de genoemde media te plaatsen. Er kan altijd tussentijds een wijziging worden doorgeven.
Kinderen kunnen zelf ook bezwaar maken tegen een foto als ze plaatsing daarvan vervelend vinden.

Mobieltjes
Het is niet toegestaan op of rond de school (bijvoorbeeld met mobieltjes) foto’s of filmpjes te maken. Zie bij de schoolregels de overige afspraken betreffende het gebruik van mobiele telefoons.

Badkleding
We plaatsen geen foto's van kinderen in badkleding o.i.d. Toch willen we het voor de betreffende ouders en kinderen mogelijk maken die foto's ook zien (bijvoorbeeld bij het schoolkamp van groep 8). We zetten die foto's beveiligd op Picasa. Dat wil zeggen dat die foto's alleen te zien zijn voor ouders die de juiste plaats op Picasa per mail hebben ontvangen. Meestal zijn dat de ouders van de betreffende groep.

Opruimen
Foto's blijven een tijd op Picasa staan, maar af en toe wordt er opgeschoond om zo weer ruimte te maken voor nieuwe foto's.

Te veel
Bij bijzondere gebeurtenissen wordt er meestal afgesproken wie er foto's maakt of maken. Hoewel goed bedoeld, worden er soms wel erg veel foto's door ouders aangeboden om op de site te zetten. Het kost dan erg veel tijd om die allemaal te verwerken en we moeten voorkomen dat belangstellenden door de bomen het bos niet meer zien.