Basisschool St. Aloysius
Kerkstraat 32
3741 AK Baarn


Telefoon: 035 - 5412641Ring, ring, ring!!!
Het kan voorkomen dat de telefoon niet wordt opgenomen. Meestal betekent dit dat er al een gesprek gaande is. Probeert u het later nog eens.


Nood-mailadres o.a. in vakantietijd
Mocht u tijdens een vakantie echt een noodsituatie hebben, dan kunt u ons bereiken door een mail te sturen naar info@aloysius-school.nl. Dit mailadres is van de directie en wordt regelmatig gecheckt.

Mobiel nummer voor uitstapjes
Het mobiele nummer kunt u bellen als er een uitstapje o.i.d. is. Het wordt niet op school gebruikt en de voicemail is niet actief.

Het mobiele nummer is 0612999621.

Ziekmelding
Geeft u in geval van ziekte vr schooltijd telefonisch door dat uw kind afwezig is.
U kunt ook een e-mail sturen. Wilt u dit voor vr 8.20 uur doen, omdat we dan de e-mail controleren en daarna naar onze klas gaan. Wilt u controleren of de mail ook echt verstuurd is? U krijgt een standaardantwoord, zodra de mail gelezen is.
Het adres voor ziekmeldingen is: ziekmelding@aloysius-school.nl
Kan uw kind onverwacht de middag niet komen wegens ziekte of andere omstandigheden, bel dan even.
Indien een kind zonder kennisgeving afwezig is, nemen we na 15 minuten contact op met de ouders.

E-mail leerkrachten
De leerkrachten zijn per mail te bereiken op de volgende manier:
voorletter.achternaam@aloysius-school.nl
We gebruiken in het mailadres geen spaties, accenten of trema's. 
Voorbeeld: Juffrouw Marille Louise van der Brdkrijt (fictief) heeft als adres:

m.vanderbordkrijt@aloysius-school.nl
Er zijn nog enkele mailadressen waarin ook de achternamen voorkomen. Deze blijven ook actief.

E-mail directeur:
info@aloysius-school.nl
E-mail oudervereniging: oudervereniging@aloysius-school.nl  
E-mail overblijven: continurooster@aloysius-school.nl
E-mail medezeggenschapsraad:
medezeggenschapsraad@aloysius-school.nl

Bank: St. Aloysiusschool te Baarn, rekeningnummer: NL90 RABO 0151 3733 37

Afspraken voor onze website
Om redenen van privacy treft u op onze website vrijwel geen volledige namen van personen aan.
We publiceren meestal ook geen telefoonnummers of (e-mail) adressen van personen.


Iets te melden over onze site?
Opmerkingen, foutmeldingen, ideen en suggesties t.a.v. deze site graag naar:
 

manon@aloysius-school.nl
De webmaster verzorgt niet de inhoud van o.a. nieuwsbrieven, groepspagina's, BSO Podiumpagina, medezeggenschapsraadpagina en ouderverenigingpagina. Opmerkingen n.a.v. die pagina's graag naar de betreffende mailadressen.

Get Adobe Reader
Veel bestanden op onze site zijn in het pdf-formaat. Die kunt u alleen lezen met een pdf-reader, zoals Adobe Reader. Download die hier:


Disclaimer
De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Basisschool St. Aloysius. Hoewel steeds uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is.
Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de school is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. 
De school is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's die via een externe link op deze site te bereiken zijn.
Ook is de school niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere (sociale) media die gebruik maken van onze naam (Facebook, Twitter, etc.).