Nieuwsbrieven

De meeste ouders ontvangen maandelijks per mail de nieuwsbrief. Ouders waar we geen mailadres van hebben, krijgen een papieren nieuwsbrief.

Indien u om wat voor reden dan ook geen nieuwsbrief hebt ontvangen, kunt u er naar vragen.

Eindredactie van de nieuwsbrief: nieuwsbrief@aloysius-school.nl