Zorgstructuur

Alle stappen die onze school doorloopt op het gebied van de leerlingenzorg staan uitgeschreven in het zorgplan. Klik hier voor het zorgplan 2016-2020.

We werken op school met een aantal protocollen. De meeste protocollen zijn in te zien bij de directie.
Hieronder vindt u het protocol voor 'herfstkinderen' en ons sociaal veiligheidsplan. 

Protocol herfstkinderen

Sociaal veiligheidsplan 

Schoolondersteuningsprofiel

Protocol lees- en spellingproblemen en dyslexie