Groep 6B

Groep 6b heeft 25 kanjers. Meester Dick (maandag) en meester Aad (de ander dagen) mogen aan deze kinderen lesgeven; op dinsdag staan ze beiden voor de groep.

                                                               
Meester Aad                                                                                     Meester Dick
a.vankasteren@aloysius-school.nl
                                        d.vankesteren@aloysius-school.nl

De eerste weken gaan we met Vreedzaam aan de gang: De Gouden Weken. Onze afspraken komen op een mooie poster te staan, die binnenkort hier te zien is. De weken erna blijven we elke week Vreedzaam doen, maar minder vaak. 
We gaan allemaal nieuwe dingen leren met rekenen, taal, spelling, Faqta, begrijpend lezen enzovoort. Hiervoor gebruiken we veel coöperatieve werkvormen, zoals: Zoek Iemand Die..., Mix & Ruil, de Placemat, Rondpraat, Teams, de Sneeuwbal en nog veel meer. Meer informatie kunt u vinden in de folder van groep 6.
 Toetsen worden via de agenda van Parro gemeld. Leerwerk wordt op papier meegeven. Ook staan alle bladen op Classroom; is een blad kwijt, geen paniek, maar inloggen bij Classroom!
Is uw kind ziek? U kunt dit het beste via Parro doorgeven.