Groep 5 Rekenen

    We werken met de methode Reken Zeker. Deze methode sluit goed aan bij de 
    manier van werken bij ons op school.   
                                                       Eén nieuw onderwerp per les. 
                                                       Eén strategie per rekenonderwerp.
                                                       Eerst basisvaardigheden, dan context.
                                                       Niet meer taal dan nodig is.
                                                       Convergente differentiatie.
                                                       Eén boek op tafel.
                                                       Voorgedrukte rekenschriften.
                                                       Verdiepingsstof voor goede rekenaars.


  Voor het leerstofoverzicht groep 1 t/m 8; Klik op het plaatje. 
  
Wat is groep 5 op dit moment aan het doen?

 
Strategieën in groep 5:
 

   
 
Aandachtspunten in groep 5:
Werken met materiaal
Reken zeker gaat ervan uit dat aan de start van groep 5 alle kinderen met de hoeveelheden tot 100 kunnen optellen en aftrekken zonder daarbij materiaal te gebruiken. Toch is het niet erg als kinderen het nodig hebben om langer met materiaal te werken. Alle leerlingen stappen, vroeg of laat, af van het werken met materiaal.
Lezen
In groep 5 hebben de kinderen de stap van het voortgezette lezen bereikt. Maar ook hier treffen we snelle en langzame lezers aan. Daarbij stelt het lezen van instructies ook eisen aan het begrijpend leesniveau van de kinderen. Lezen mag op geen enkele wijze een belemmering voor de rekenles in Reken zeker zijn. Daarom worden instructies bij opdrachten altijd even samen doorgenomen met de kinderen.
Cijfers en getallen
In groep 5 wordt heel regelmatig aandacht besteed aan het schrijven van getallen. Dat kan bij een sommendictee, maar het kan ook zijn dat de kinderen een getal dat geschreven is in woorden, moeten vertalen naar een getal dat is geschreven in cijfers. We maken de kinderen er altijd op attent dat de volgorde van schrijven bij getallen van 20 tot 100 anders is dan de volgorde van zeggen: wat je het eerst hoort, schrijf je het laatst op:
vijfentwintig: je schrijft eerst de 2, dan de 5
Tafels
In groep 5 biedt Reken zeker een herhaling van de tafels van 2 tot en met 10 aan de kinderen aan.
Begin groep 5 kunnen de kinderen de tafels memoriseren: het antwoord op een tafel som komt als het antwoord direct kan worden gegeven.
 
Reken zeker hecht grote waarde aan het op een goede manier aanbieden van de tafels. Aan het eind van groep 4 moeten deze volledig zijn geautomatiseerd. Dit is een voorwaarde voor het rekenen in groep 5.
 
oefenen voor de CITO
extra informatie

    Klik op het plaatje en er verschijnt veel
    achtergrondinformatie over de methode
    Reken Zeker voor de liefhebber.