Rekenen

   
 We werken met de methode Reken Zeker. Deze methode sluit goed aan bij de 
    manier van werken bij ons op school.   
                                                       Eén nieuw onderwerp per les. 
                                                       Eén strategie per rekenonderwerp.
                                                       Eerst basisvaardigheden, dan context.
                                                       Niet meer taal dan nodig is.
                                                       Convergente differentiatie.
                                                       Eén boek op tafel.
                                                       Voorgedrukte rekenschriften.
                                                       Verdiepingsstof voor goede rekenaars.


  Voor het leerstofoverzicht groep 1 t/m 8; Klik op het plaatje. 

Wat is groep 4 op dit moment aan het doen?

 Strategieën in groep 4:
 
Optellen en aftrekken tot en met 100
Optellen en aftrekken met beide cijfers boven de tien, over tiental heen.
Stap 1: (groep 3) één cijfer boven de 10: 44 + 8 = 50 + 2 = ..
Stap 2: beide cijfers boven de 10, hele tientallen: 30 + 20 = .. of 60 - 50 =
Stap 3: beide cijfers boven de 10, heel tiental erbij of eraf: 37 + 50 = .. of 57 -20 = ..
             [Regel: eerst tientallen optellen/aftrekken, dan eenheden]
Stap 4: beide cijfers boven de 10, niet over tiental heen, met tussenstap: 33 +45 = 73 + 5 =
             Regel: eerst hele tientallen optellen/aftrekken, dan eenheden]
Stap 5: (4B) Stap 4, zonder tussenstap: 78 - 24 =
Stap 6: Beide cijfers boven de 10, over tiental heen, met tussenstap: 33 + 48 =73 + 8 =
            [Regel: eerst hele tientallen optellen/aftrekken, dan eenheden]
Stap 7: Stap 6, zonder tussenstap: 73 - 48 =
   
Vermenigvuldigen: de tafels van 1 tot en met 10
Bij het aanbieden van de tafels van vermenigvuldiging volgt Reken zeker de volgende werkwijze:
Stap 1: tafel verwoorden met concrete voorstelling.
Iedere tafel heeft een eigen weergave van de tafel. Bijvoorbeeld: bij de tafel van 2 hoort het beeld van 2 kersen aan een takje en bij de tafel van 5 hoort een dobbelsteen met 5 stippen.
Stap 2: aan de hand van de voorstelling de tafel kunnen verwoorden.
De kinderen kunnen bijvoorbeeld bij een afbeelding van 7 takjes met 2 kersen naast elkaar vertalen naar de tafelsom 2 × 7 =
Stap 3: de tafel opzeggen (oefenen en automatiseren).
 
Contextsommen
Vaste strategie bij het oplossen van een contextsom:
Bekijk de tekening. Vraag de kinderen wat ze op de tekening zien. Kunnen ze al bedenken met welke getallen ze gaan rekenen?
Lees de som door.
Vraag de kinderen met welke getallen ze moeten rekenen. Gaan ze optellen of aftrekken? Welke som kunnen ze maken?
 
Aandachtspunten in groep 4:
Werken met materiaal
Reken zeker gaat ervan uit dat aan de start van groep 4 alle kinderen met de hoeveelheden tot 20 kunnen optellen en aftrekken zonder daarbij materiaal te gebruiken. Toch is het niet erg als kinderen het nodig hebben om langer met materiaal te werken. Alle leerlingen stappen, vroeg of laat, af van het werken met materiaal.
Lezen
In groep 4 hebben de kinderen de stap van het voortgezette lezen bereikt. Maar ook hier treffen we snelle en langzame lezers aan. Daarbij stelt het lezen van instructies ook eisen aan het begrijpend leesniveau van de kinderen. Lezen mag op geen enkele wijze een belemmering voor de rekenles in Reken zeker zijn. Daarom worden instructies bij opdrachten altijd even samen doorgenomen met de kinderen.
Cijfers en getallen
In groep 4 wordt heel regelmatig aandacht besteed aan het schrijven van getallen. Dat kan bij een sommendictee, maar het kan ook zijn dat de kinderen een getal dat geschreven is in woorden, moeten vertalen naar een getal dat is geschreven in cijfers. We maken de kinderen er altijd op attent dat de volgorde van schrijven bij getallen van 20 tot 100 anders is dan de volgorde van zeggen: wat je het eerst hoort, schrijf je het laatst op:
vijfentwintig: je schrijft eerst de 2, dan de 5
Tafels
In groep 4 biedt Reken zeker de tafels van 1 tot en met 10 aan de kinderen aan.
Bij elke nieuwe tafel laten we de kinderen eerst op verschillende manieren oefenen: met de concrete voorstelling en met de gewone tafelsommen in verschillende werkvormen.
Daarna volgt de fase van het automatiseren waarbij de kinderen denkstappen gebruiken om de tafelsommen uit te rekenen.
Begin groep 5 kunnen de kinderen de tafels memoriseren: het antwoord op een tafelsom komt als het antwoord direct kan worden gegeven.
 
Reken zeker hecht grote waarde aan het op een goede manier aanbieden van de tafels. Aan het eind van groep 4 moeten deze volledig zijn geautomatiseerd. Dit is een voorwaarde voor het rekenen na groep 4.

tafels

  Dit jaar leren we de tafels, dat betekent dat er thuis ook heel hard geoefend mag worden.
  Alleen door vaak te herhalen, zullen de tafels geautomatiseerd kunnen worden.
  Op de volgende site kun je heel goed oefenen, klik maar op het plaatje.
  Ook op de yurl staan heel veel oefeneingen.


 

oefenen voor de CITO

extra informatie

    Klik op het plaatje en er verschijnt veel
    achtergrondinformatie over de methode
    Reken Zeker voor de liefhebber.