Rekenen

De tafel van 2 hebben de meeste kinderen deze week prima afgerond. De komende week zijn we bezig met de tafel van 3. Tussendoor nemen we de tafel van 1 af. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen oefenen en het laten horen dat ze deze tafel beheersten. Als ze de tafels door elkaar en binnen drie seconden beantwoorden, mogen ze het aan de juf laten horen.
Succes met oefenen!

Kinderen kunnen op school Ún thuis oefenen op de computer met rekenen op hun eigen niveau.
Ga naar:
www.rekenblobs.nl
Kies voor inloggen
Gebruikersnaam en wachtwoord zijn individueel en hebben we per mail naar u toegestuurd. Eerst typ je de code, daarna de voornaam in kleine letters. Eventueel hangen de codes bij ons bureau.
Als het scherm bij rekenblobs niet meewerkt, de toets F11 is dan vaak helpend.
Heel veel rekenplezier!